• 1 CUADROS DE UNA EXPOSICIÓN
    Próxima publicación. Más info: info@gtemusica.com
Teléfono.
966152355
Email de contacto.
info@gtemusica.com

 
 

EL PETIT TROMPISTA, Volum 2
EL PETIT TROMPISTA, Volum 2
Ref: M-07003
El segon volum d’El petit trompista, que ara tenim a les mans, està format per un total de quinze unitats, que es divideixen en tres blocs principals. Cada bloc conté cinc unitats. A les quatre primeres es presenta el material nou i els exercicis corresponents per treballar-lo. La darrera unitat, titulada Anem de concert, és un recull d’estudis i duets (elaborats amb el material presentat a les unitats prèvies) que permeten posar en pràctica la interpretació.
Les diverses unitats del mètode s’estructuren de la següent manera. En primer lloc, apareix un exercici amb la nota o les notes noves que es presenten, seguit d'un exercici per practicar amb el broquet. Seguidament, hi ha un exercici d'escalfament i un de punteria, en què l’alumne aprendrà a atacar les notes amb pauses intermèdies. A continuació, hi ha un seguit d'exercicis on es posen en pràctica diverses activitats tècniques, com ara escales, cromatismes, intervals o melodies en mi bemoll per practicar el transport. El següent apartat està dedicat als estudis, és a dir, petites melodies que recullen les notes i els ritmes que s’han presentat en la unitat. El darrer estudi de cada unitat sempre és a mode de concentració, on alumne i professor interpretaran una melodia tradicional de forma compartida. Per últim, hi figura un duet que té com a objectiu principal proporcionar experiència en la interpretació de grup. Les unitats Anem de concert de cada bloc estan formades per estudis i duets que treballen la interpretació amb els coneixements que s’han adquirit en les unitats prèvies. En aquest segon volum hem introduït estudis pensats per a l'avaluació de l'alumne. Les característiques de tots aquests exercicis es presenten detalladament en la Guia del professor.
Algunes de les melodies que es troben repartides entre els estudis i els duets d’aquest mètode corresponen a fragments d’obres de compositors prestigiosos. D’aquesta manera, l’alumne interpreta melodies conegudes que ajuden a estimular i desenvolupar un repertori clàssic.
Trompa

Seleccionar una opción de compra:

Precio Partitura y partes A4: 18€.

Cantidad: